Poznaj zasady loterii Santander TFI


ikona kalendarz

Czas trwania loterii:

Od 1 lipca 2021 r. do 14 czerwca 2022 r.

ikona uczestnicy

Uczestnicy:

W loterii mogą brać udział osoby fizyczne, z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

ikona losowanie

Losowanie:

Losowanie nagród w Loterii Promocyjnej odbędzie się 1 marca 2022 roku, ok. godz.12.00.

Nagrody

  • 1 nagroda główna

    – samochód Audi e-tron GT quattro 350 kW o wartości 445 230 zł*.

  • 10 nagród II stopnia

    – dodatkowe jednostki uczestnictwa w subfunduszach objętych loterią o wartości 2 000 zł dla każdego ze zwycięzców II stopnia.

* do nagrody głównej przyznamy dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 49 665 zł, która zostanie pobrana przez organizatora loterii na poczet zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Audi e-tron